ZPTU

ZPTU Slovenije

Associazione dei pedagogisti della creatività tecnica di Slovenia

Obvestila


OBVESTILO UDELEŽENCEM SIMPOZIJEV I, II

www.zptu.si, 20. 8. 2016

Po priporočilih članov mednarodnega odbora ZPTU z zadnjega skupnega srečanja se udeleženci mednarodnih simpozijev v Portorožu lahko v prihodnje nanje prijavijo zgolj z dvema projektoma, zaradi zdrużevanj razpisanih sekcij bodočih simpozijev. Določene sekcije se bodo v prihodnje izvajale v tujini. Žal tudi sekcija za mlade raziskovalce, kamor so se prijavljali številni mladi raziskovalci s svojimi inovativnimi izdelki iz Slovenije in tujine, skupaj s svojimi mentorji (glej splet; kotizacije v tujini so višje, 550-870EUR).

Na predlog podpredsednikov ZPTU bo združenje poskušalo finančna sredstva pridobiti iz evropskih razpisov in ponovno V LETU 2017 omogočati udeležbe mladih na simpoziju v Portorožu, kjer jim je organizator omogočil tekmovalni nastop, s čimer so se najboljši lahko uvrstili na mednarodne olimpijade v tujini, kjer so posegali po najvišjih dosežkih. Vse od leta 2008 so se redno vračali z najvišjimi nagradami (nekaj videozapisov objavljenih na www.zptu.si).

Tudi v letošnjem letu, meseca maja, se je mlad raziskovalec Luka, pod mentorstvom profesorice ddr. Jożice Bezjak in profesorja prof. Edvarda Trdana, vrnil z doseženim odličnim 2.mestom iz mednarodne olimpijade mladih raziskovalcev na Češkem. Uspeh je dodal še mlad raziskovalec Anže, mentorja profesorica Biljana Postolova in profesor dr. Janko Jančevski, z doseženim 5.mestom. Oba mlada raziskovalca sta bila vabljena na zadnja dva mednarodna simpozija ZPTU v Portorož, kjer so ju udeleženci sprejeli z velikim zanimanjem. V 10-minutnem nastopu v angleškem jeziku sta jim demonstrirala inovativnost svojih izdelkov, katere so si udeleženci simpozijev imeli možnost ogledati tudi na razstavi v konferenčnih dvoranah. Zagotovo velik doprinos slovenskemu šolstvu, kot so se izrazili in dosežke pohvalili udeleženci simpozijev, še posebej udeleženeci iz tujine.

Čestitamo!

"Vsak ima svoje misli, svoja hotenja, svoj nemirni notranji svet, še posebej mladi in prav njim je potrebno prisluhniti, jim pomagati, da jim uspe na poti inovativnosti- od ideje do končnega izdelka, med katerimi je marsikateri izdelek lahko prenosljiv tudi v podjetja! Čestitamo prav vsem udeležencem simpozijev, ki uspešno opravljate, nekateri med vami že vrsto let, svoja mentorska poslanstva. Žal pa je na simpozijih v Portorožu tudi premalo mest za nagrade za vsa izkazana vaša dela.

Za vse to bi moralo biti odgovorno pristojno ministrstvo za šolstvo v R Sloveniji, kot je to v drugih državah, ne pa le društva tehnike, razna združenja ...in to le s svojimi volunterskimi deli!" kot se je večkrat na simpozijih ob predstavitvah izrazila predsednica.

"Samo v Republiki Sloveniji je MAČEHOVSKI ODNOS DO TEHNIKE s strani pristojnih ministrstev za Šolstvo in to na celotni vertikali šolanja... Kdaj bomo že enkrat začeli slediti drugim državam v Evropi", je vedno znova ob vsaki otvoritvi poudarjal podpredsednik prof. dr. Jože Duhovnik, tudi dolgoletni dekan Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani.

"Enoletni projekt Vesne Oder - diplomsko delo po modelu PUD-BJ Čebelatstvo skozi čas, ki so ga izvedli 4-letni mladi nadebudneži v slovenskem vrtcu s svojo vzgojiteljico, je INOVACIJA stoletja" se je ob podelitvi nagrade v Portorožu izrazil vsakoletni vabljeni profesor Prof. DDDr. Adolf Melezinek, - predsedik Združenja evropskih inženirskih pedagogov, ki združuje 73 držav po svetu.

Videozapis, Čebelarstvo... za katerega je Vesna Oder skupaj s svojo mentorico tudi na Mednarodni tehniški olimpijadi prejela 1.nagrado, si lahko ogledate tudi sami pod rubriko Nagrajeni... na www.zptu.si

O aktivnostih v različnih sekcijah na mednarodnih simpozijih v Portorożu (v tujini za vsako sekcijo se izvajajo samostojni simpoziji), so permanentno poročali novinarji (Delo, Večer, Primorske novice...). Utrinke s simpozijev in razstav ter inovativne izdelke mladih ustvarjalcev si lahko ogledate tudi sami na
www.zptu.si

OBVESTILO ZA JAVNOST

www.zptu.si, 20. 8. 2016

ZPTU obvešča javnost, da so vsem slovenskim udeležencem dosedanjih mednarodnih simpozijev v skladu z obstoječo zakonodajo bila izdana verodostojna potrdila o opravljenih obveznostih v okviru simpozijev. Udeleženci v skladu z obstoječo zakonodajo na podlagi izdanega jim potrdila lahko pri ministrstvu uveljavljajo pravico do napredovanja (Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive; Ur.l.RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10).

Obstoječa zakonodaja ne določa, da so slovenski učitelji mednarodnih simpozijev ministrstvu dolžni predložiti program simpozija, zato taka zahteva ministrstva do udeležencev simpozijev v organizaciji ZPTU, enako tudi do organizatorjev, ni zakonsko utemeljena in je brezpredmetna.

ZPTU je vedno pred izvedbo simpozija objavljal programe na spletni strani www.zptu.si, kamor so se lahko udeleženci samostojno v različne sekcije tudi sami prijavljali. Časovnic izvedenih simpozijev ZPTU ni arhiviral, saj so ob zaključku simpozijev postali brezpredmetni. To je tudi stalna praksa drugih mednarodnih organizatorjev . Je pa referate slovenskih učiteljev, relevantne v povezavi z izdanimi potrdili, objavljal v izdanih konferenčnih zbornikih, ki so v skladu z obstoječimi pravili o izvajanju simpozijev natisnjeni ter javno dostopni.

ZPTU je ministrstvo pisno in ustno obvestil, da od leta 2012 prispevki tujih udeležencev, udeležencev s fakultet, institutov ter mladih raziskovalcev, ni več objavljal (razen tistih, ki so to źeleli), ker so le-ti svoje prispevke inovativnosti v celoti objavljali v revijah, vrednotenih po IF oz. SCI normah. Tem udeležencem se zato izdajajo drugačna ustrezna potrdila v primerjavi s slovenskimi vzgojitelji ter učitelji srednjih in osnovnih šol. Slednji jih prejemajo v skladu s spredaj imenovanim pravilnikom, na podlagi ustrezno izvedenih obveznosti.

ZPTU bo v prihodnje arhiviral tudi časovnice izvedenih simpozijev, zaradi medijsko predočenih zahtev ministrstva do udeležencev simpozijev v organizaciji ZPTU, četudi obstoječa zakonodaja slednje zakonsko ne ureja.

Člani mednarodnega komiteja ZPTU Slovenije glede na medijsko polemiziranje napredovanja učiteljev na podlagi izdanih potrdil slovenskim vzgojiteljem in učiteljem OŠ in SŠ s strani organizatorjev med. znanstvenih simpozijev ali konferenc poziva pristojno šolsko ministrstvo, da slednje takoj ustrezno zakonsko uredi za vse izvajalce simpozijev oz. konferenc, bodisi nacionalnega ali mednarodnega značaja.

Zapisano po sklepu
Mednarodnega organizacijskega komiteja