ZPTU

ZPTU Slovenije

Associazione dei pedagogisti della creatività tecnica di Slovenia

Združenje pedagogov tehnične ustvarjalnosti Slovenije


ZPTU Slovenije skupaj s profesorji svetovnega združenja inženirskih pedagogov že 15 let skrbi za tehnične talente in razvoj sodobne inženirske pedagogike

V Kongresnem centru Bernardin so podelili nagrade in priznanja ob 15-letnem delovanju Združenja pedagogov tehnične ustvarjalnosti Slovenije. Podeljene so bile nagrade in priznanja slovenskim profesorjem in članom svetovnega združenja inženirskih pedagogov, mednarodnim raziskovalnim skupinam in posebna nagrada, projektna ekskurzija v Naravoslovno-tehniški muzej München za člane znanstvenih in organizacijskih odborov za 15-letno delo, v zahvalo in v spodbudo za naprej. Združenje pedagogov tehnične ustvarjalnosti Slovenije že 15 let skrbi, na celotni vertikali šolanja, od vrtca do univerzitetnega študija, za tehniške talente in razvoj sodobne inženirske pedagogike. Zelo uspešno se vključuje v mednarodna okolja evropske in svetovne inženirske pedagogike, še posebej z izvirnimi mednarodnimi razstavami, ter skrbi za ohranjanje tehniške kulturne dediščine. Že 15 let v Kongresnem centru Portorož organizira mednarodne simpozije na temo projektnega dela - od ideje do izdelka. V znanstvenih in organizacijskih odborih že vsa leta člani svetovne inženirske pedagogike sodelujejo in soustvarjajo skupaj s slovenskimi profesorji. Med slednjimi je kar šest dobitnikov najvišje državne nagrade na področju šolstva v državi, vsi ostali koordinatorji organizacijskih in znanstvenih odborov pa so svetniki in to z vseh koncev Slovenije.

"Tehnična ustvarjalnost je zagotovo tisti dejavnik, ki ločuje uspešne od manj uspešnih. Zato si spodbujanje in ohranjanje tehnične kulture nedvomno zasluži posebno pozornost. Živimo v svetu, ki tekmuje ostreje kot kdaj koli poprej v človeški zgodovini in od nas nenehno zahteva nove ideje, nova dognanja in nove dosežke. Zato imajo prihodnost le tiste skupnosti in narodi, ki znajo in zmorejo negovati svojo tehničnost in posvečajo dovolj pozornosti in sredstev tehnološkemu razvoju ter imajo možnost enakopravno sodelovati, tekmovati in preživeti na globalnem trgu. Seveda pa je tudi v središču tehnološkega razvoja človek in njegova ustvarjalnost. Kako razviti je ta pravzaprav neskončen potencial, je naloga, ki je ni mogoče le izvajati, treba jo je živeti. Od pedagogov in pedagoginj zahteva izostren občutek za delo z ljudmi, ogromno potrpežljivosti, predvsem pa popolno predanost temu plemenitemu poslanstvu. Zato gre posebna zahvala vsem, ki znate in zmorete kresati iskro človeške ustvarjalnosti", kot je bilo slišati iz otvoritvenega govora Petra Bossmana, župana občine Piran, kjer ima slovensko združenje tudi svoj sedež.

"V čast mi je, da lahko ob tej priložnosti pozdravim v imenu Evropske akademije znanosti in umetnosti iz Salzburga in Evropskega raziskovalnega središča ALMA MATER EUROPEA. Gre za akademsko mrežo, ki se danes ukvarja z vprašanjem bodoče Evrope. Včeraj smo imeli delovni pogovor in predsednik me je posebej prosil, da pozdravim tudi v njegovem imenu. Izjemno cenjeno je več desetletno delo prof. dddr. Adolfa Melezineka, uglednega profesorja in dolgoletnega predsednika evropskega in svetovnega združenja inženirskih pedagogov, ki je pomagal umestiti slovensko združenje v svetovne kroge inženirske pedagogik, ki združuje več kot 70 držav po svetu. Čestitke slovenskemu združenju, da to plemenito in koristno poslanstvo inženirske pedagogike nadaljuje v Sloveniji. Plemenito in koristno. Plemenito kot pedagoško delo, koristno pa iz gospodarsko razvojnega vidika", so ob zaključku prireditve, ki ga je svečano zabeležilo Združenje pedagogov tehnične ustvarjalnosti Slovenije, skupaj s kolegi svetovnega združenja inženirskih pedagogov, izvenele besede iz nagovora, predsednika Alma Mater Europea, prof. dr. Ludvika Toplak.

Elido Bandelj, univ. dipl. inž., direktor Centra za poklicno izobraževanje Republike Slovenije je posebej izpostavil pomen in vlogo poklicnega šolstva v R Sloveniji: "Programi poklicnega izobraževanja omogočajo, da dijaki pridobivajo veščine, ki so zelo pomembne, da razvijajo svojo ustvarjalnost. Namreč, prepričani smo, da v tehniki brez tega segmenta, brez razvoja ustvarjalnosti ni tistega napredka, ki si ga vsi želimo. Tehnika se je nenadoma razbohotila, spreminja se iz dneva v dan in kar se danes učimo, je jutri že mogoče nekaj starega. Zato je potrebno mladim, ki se s tem ukvarjajo vsaditi nekaj drugega. Vsaditi njihovo vedoželjnost, ustvarjalnost in predvsem vsaditi potrpljenje, da od ideje do izdelka nekaj traja in je potrebno, kar nekaj truda ob takem delu vložiti. To se trudimo, to se trudijo naši pedagogi in mislim, da so nam neki koraki že uspeli. Že sam vpis v šole, kdor sledi, kaj se dogaja v zadnjem času, kjer se nam vedno več otrok pravzaprav ponovno približuje tehniki, nam daje slutiti, da smo na pravi poti.

Takšne rabimo v tej državi, da lahko dajo zagon še za naprej, tako v gospodarstvu, kot v znanosti in prepričan sem, da lahko veselo rečemo, da je tudi Združenje pedagogov tehnične ustvarjalnosti Slovenije veliko prispevalo k temu rezultatu. Verjamem, da bo tako ponovno čez 15 let."

ZPTU SLOVENIJE - Podelitev priznanj ob 15-letnici delovanja

Utrinki s podelitve priznanj ob 15-letnici delovanja

 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
Jožica Bezjak Jožica Bezjak

ddr. Jožica Bezjak

Predsednica Združenja pedagogov tehnične ustvarjalnosti Slovenije

zptu.slovenije@gmail.com

Utrinki s simpozijev

 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU

Utrinki z razstav - od ročnih lutk do mobilnih robotov...

 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU
 • ZPTU

Videoposnetki

Nekateri nagrajeni uspehi (prva mesta) na olimpijadah otrok v vrtcih, nadebudnih učencev, raziskovalnih dijakov in študentov po modelu PUD-BJ. (v letih 2011-2015)