ZPTU

ZPTU Slovenije

Associazione dei pedagogisti della creatività tecnica di Slovenia

Gradiva

PDF File PDF File

Drugačna pot do znanja -
Moja ekskurzija v svet naravoslovja, tehnike in medkulturnega dialoga v obliki projektnega dela,
za vse tiste, ki jih tehnika zanima in tiste, ki jih tehnika ne zanima posebej

 1. Naravoslovno-Tehnični muzej MÜNCHEN
 2. Tehnični muzej Praga

PRIJAVA

Prijava za Naravoslovno-Tehnični muzej MÜNCHEN

http://url.sio.si/munchen

Če povezava do prijave ne deluje, vpišite http://url.sio.si/munchen v brskalnik.

Prijava za Tehnični muzej Praga

http://url.sio.si/praga

Če povezava do prijave ne deluje, vpišite http://url.sio.si/praga v brskalnik.

CILJI

 • boljše poznavanje in razumevanje različnih kultur in drugačnosti starih in sodobnih tehnologij naravoslovja in tehnike skozi čas,
 • poznavanje naravoslovno-tehnične tradicije naših prednikov in sodobnejših tehnologij, ki nas, spremljajo v vsakdanjem življenju,
 • razumevanje pomembnosti naravoslovno-tehniške kulture v širšem kontekstu medkulturnih zgodovinskih razsežnosti družbe v Evropi,
 • aktivne delavnice dijakov v muzeju,
 • spoznavanje sveta naravoslovja, tehnike in medkulturni dialog v obliki projektnega dela.

VSEBINA

Naravoslovno-tehniški muzej v Münchnu je začel delovati pred 100 leti in je med največjimi muzeji na svetu.

Sistematično urejene zbirke obsegajo večino področij tehnologij, naravoslovja, tehnik in najpomembnejše vidike znanosti, v večini originalnih eksponatov velikih vrednostih. Muzej z več kot 52 zbirkami, z več kot 2000 demonstracij, preko 20.000 eksponatov - vse se nahaja na več kot 5,5 ha površine, tako, da obiskovalec lahko zaokroži po muzeju 27 km poti, je ponos glavnega mesta Bavarske v Nemčiji, kot tudi celotne Evrope.

V njem ni razstavljeno samo tisto, kar sodi v preteklost, ampak tudi vse, kar sta ustvarili sodobna znanost in tehnika. To je muzej za otroke, mlade, za ljudi v zrelih letih in tudi za starejše, za tiste, ki jih zanima znanost in tiste, ki jih tehnika ne zanima posebej. V muzeju dobimo nenadoma občutek, kakršnega smo imeli kot majhni otroci, ko smo se veselili vsake igračke.

V večini muzejev piše, naj se ne dotikamo predmetov, tukaj pa nas skoraj prosijo, naj se z razstavljenimi predmeti poigramo, naj pritiskamo na gumbe, vlečemo za vzvode, da storimo vse, kar si želimo. To je nenavaden muzej, ki ustreže vaši domišljiji. V kleti vam nudi sprehod skozi rudnik naravne velikosti, nudi oglede vseh tehnologij tja do 6. nadstropja, kjer vas planetarij popelje v svet zvezd s predstavitvijo delovanja ozvezdja.

Tehniški muzej navdušuje staro in mlado. Dokaz za to so navdušujoči vsakodnevni nastopi učencev, dijakov in študentov iz različnih šol Evrope na delavnicah v muzeju. Potekajo tudi dnevne delavnice za otroke iz vrtcev.

Podobno velja za Tehniški muzej v Pragi.

NAČIN IZVAJANJA

Program bo potekal v obliki enodnevne oz. dvodnevne ekskurzije-z dodatno možnostjo ogleda sodobnih avtomobilskih tehnologij BMW, Mercedes, Audi, Škoda. Velikost skupine je lahko od 50, 100 in več dijakov ene šole oz. iz več šol skupaj. Program 32 ur se izvaja v treh delih - najprej seznanitev z vsebinami zbirk in Potovalnega bontona, sledi enodnevna oz. dvodnevna vodena ekskurzija. Štirinajst dni po ekskurziji pripravijo dijaki v skupinah po 5 dijakov skupinska poročila v obliki slikovnega in video gradiva. Najboljša poročila z video zapisi bodo nagrajena in objavljena na spletni strani organizatorja - www.zptu.si Potruditi se velja!

TRAJANJE

Strokovni ogledi se bodo izvajali v skladu z interesi, dijakov, šol, študentov, oz. učencev in njihovih staršev, predvidoma ob šolskih počitnicah tekom šolskega leta ob petkih in sobotah, še posebej v primerih, ko bi želeli biti soudeleženci starši ali prijatelji dijakov, ki se sami prijavijo na elektronsko prijavo na www.zptu.si pod rubriko OIV in ID. 32-urni program bo izveden v treh delih, in sicer prvi del seznanitev s programom ogleda zbirk in potovalnim bontonom, drugi del izvedba eno oz. dvodnevne ekskurzije ter tretji del oddaja skupinskih poročil svojim mentorjem na šolah v 14-ih dneh po izvedeni ekskurziji in izbor najboljših poročil.

ČAS IZVAJANJA

Izvajanje bo potekalo predvidoma ob šolskih počitnicah tekom šolskega leta ob petkih in sobotah, še posebej v primerih, ko bi želeli biti soudeleženci starši ali prijatelji dijakov oz. učencev. Programi ekskurzij v Muenchen oz. Prago bodo objavljeni na spletni strani www.zptu.si

NOSILEC

 • prof. ddr. Jožica Bezjak, svetnica, LJ,
 • prof. dr. Peter Butala, Portorož,
 • prof. dr. Jakob Lamut, LJ,
 • prof. dr. Jože Duhovnik, LJ,
 • dr. Martin Trbuc, svetnik, Ptuj,
 • Prof. Ph.D. Jan Janovec, University of Ustin nad Laben
 • dr. Uroš Zavodnik, UNI-Celovec,
 • prof. dr. Janko Jančevski, UNI-Skopje,
 • prof. dr. Martin Bilek, UNI Hradec Kralove, CZ,
 • prof. dr. Jan Janovec, UNI Ustin nad Labin, CZ,
 • prof. dr. Majda Kaučič Baša, Trst,
 • prof. dr. Jarmila Honzikova, UNI Plsen, CZ,
 • prof. dr. Petr Mach, CZ,
 • mag. Jan Krotky, CZ,
 • dr. Borivoj Šuštaršič, LJ,
 • prof. Edo Trdan, svetnik, univ. dipl. inž., LJ,
 • Branko Polanec, prof., ŠC Ptuj,
 • prof. Stanko Ozebek, svetnik, univ. dipl. inž., Celje,
 • prof. Roman Zupanc, svetnik, univ. dipl. inž.,
 • prof. Karmen Krabonja, svetnica, Ormož,
 • prof. Aninia Kodrič, svetnica, Ptuj,
 • prof. dr. Marica Tonkovič-Prijanovič, svetnica, univ. dipl. inž., NM,
 • prof. Gizela Škoda, svetnica, NM,
 • prof. Janez Gašpir, svetnik, NM,
 • Renato Vouk, svetnik, univ. dipl. inž., Portorož,
 • prof. Ivo Kurnjek, svetnik, MS,
 • prof. Slavko Režonja, svetnik, univ. dipl. inž., MS,
 • prof. Andrej Safhalter, svetnik,
 • prof. Anton Kovačec, svetnik, Ptuj,
 • Matjaž Marušič, svetnik, univ. dipl. inž. NG,
 • prof. Biljana Postolova, svetnica, univ. dipl. inž., LJ,
 • prof. Ema Hribovšek, svetnica, Kamnik,
 • prof. Uroš Sterle, mentor, Kranj,
 • prof. Jure Kramar, svetovalec, LJ,
 • prof. Tadej Jug, Tolmin,
 • prof. Viktor Jemec, svetnik, univ. dipl. inž., LJ,
 • prof. Tomaž Pintarič, svetnik, univ. dipl. inž., NM,
 • prof. Peter Recko, svetnik, Ravne na Koroškem,
 • prof. Lidija Lozinšek, svetnica, Ptuj,
 • prof. Darja Čretnik, svetnica, univ. dipl. inž.,
 • prof. Borut Čretnik, svetnik, univ. dipl. inž., MB
 • ter učitelji spremljevalci - mentorji, svetovalci, svetniki iz slovenskih OŠ, gimnazij ter poklicnih in strokovnih šol.

KRAJ IZVAJANJA, STROŠKI TER POTREBNA OPREMA

Predhodna seznanitev vsebin predvidenim spremljevalcem (učiteljem) v Kongresnem centru Portorož oz. kraju šole. Sledi izvedba vodene ekskurzije s pričetkom na zbornih mestih odhodov v različnih krajih Slovenije. Zaključek bo na izbrani šoli oz. v Kongresnem centru Portorož z razglasitvijo najboljše pripravljenih skupinskih poročil. Izbrani bodo najkvalitetnejši ponudniki tudi glede na stroškov ekskurzij. Zaželeno je, da imajo dijaki po skupinah s seboj fotoaparate in videokamere, kajti dovoljeno je slikanje in snemanje poskusov. Najboljše pripravljena poročila bodo nagrajena in predstavljena na spletni strani organizatorja - www.zptu.si

REFERENCE IZVAJALCA

Več desetletno izvajanje strokovnih ekskurzij članov Združenja na srednjih šolah za dijake in študente na pedagoških in tehniških fakultetah v Naravoslovno-Tehniški muzej v Muenchen in v Prago.

 1. Bezjak, J.: Moja ekskurzija, Sprehod po naravoslovno-tehničnem muzeju München, Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti, 60 strani, DZS, 2001.
 2. Bezjak, J.: Potovalni bonton, v. 1, 7 strani, DZS, 2001.
 3. Bezjak, J.: Didaktični model strokovne ekskurzije za naravoslovje in tehniko, 67 str. DZS.
 4. Video PUD BJ München 2, – http://youtu.be/NUQ-t9KX9aM.
 5. Modern didactics PUD-BJ- A new way of pedagogy, – http://youtu.be/_STYafDL2Vk.
 6. Project work PUD-BJ, – http://youtu.be/3vsbnKA3Ai8.
 7. Bezjak, J.: Exursion in Deutsches Museum, cd rom, Uni-Klu-A, 2005.
 8. Bezjak, J. Drugačna Pot Do Znanja : Projektno Učno Delo - Od Ideje Do Izdelkov. Ljubljana: Somaru, 2006. 1 El. Optični Disk (612 Str.), Barve. Isbn 961-91750-0-X. [COBISS.SI-ID 224452352]
 9. Bezjak, J. Contemporary Forms Of Pedagogic - Pud-Bj. Klagenfurt: Lvm, 2009. 66 Str., Ilustr. Isbn 978-961-6397-12-4 [COBISS.SI-ID 245921280]
 10. Bezjak, J.. Project Learning Of Model Pud-Bj – From Idea To The Product. Klagenfurt: LvmForVerlag S. Novak, 2009. 74 F., Ilustr. Isbn 978-961-6397-11-7. [COBISS.SI-ID 245920768]

Videoposnetki

Utrinki iz strokovnih ekskurzij.