ZPTU
.

ZPTU Slovenije

Associazione dei pedagogisti della creatività tecnica di Slovenia

TEHNIČNA USTVARJALNOST V ŠOLSKEM KURIKULUMU V OBLIKI PROJEKTNEGA UČNEGA DELA
»od vrtca do fakultetnega tehniškega študija«

OD IDEJE DO IZDELKA

27. Mednarodni znanstveni posvet
19. - 20. april 2024, Portorož, SLOVENIJA

Program

Prvi in drugi dan bodo potekala plenarna predavnja, dela v sekcijah - delavnice in okrogle mize ter predstavitve izvedenih projektov, katerih prispevki bodo uvrščeni v zbornik - ISBN.

CILJ POSVETA

Glavni cilj posveta je proučiti in predstaviti vlogo in pomen (tehnične )ustvarjalnosti v obliki projektnega učnega dela v okviru šolskih kurikulumov in sicer s poudarkom na celostnem razvoju otroka na osnovi izvirne poklicne orientacije na poti od vrtca douniverzitetnega tehničnega poklica.

UDELEŽENCI

Posvet je namenjen učiteljem in vzgojiteljem razrednega in predmetnega pouka v osnovni šoli, učiteljem srednjega strokovnega šolstva, učiteljem višjega in visokega šolstva, socialnim in specialnim pedagogom, defektologom, delovnim terapevtom, profesorjem in znanstvenim raziskovalcem ter vsem drugim, ki se ukvarjajo z vsebinami iz naslova posveta. Za izvirnost na posvetu bo poskrbela skupina 30 mladih raziskovalcev na temo Projektno učno delo - PUD »Od ideje do izdelka" na poti od vrtca do univerzitetnega tehniškega študija.

DELOVNE SKUPINE (SEKCIJE): Projektno učno delo - PUD
 1. Ustvarjalne ideje otrok v predšolskem obdobju
 2. Projektno učno delo - iz prakse za prakso (medpredmetno, medkulturno oz. medgeneracijsko povezovanje)
  1. V kurikulumih osnovne šole
  2. V kurikulumih poklicnih in srednjih šol
  3. V kurikulumih višjih in visokih tehniških šol
 3. Mediji in njihova vloga pri pouku tehnike (na različnih stopnjah izobraževanja)
 4. Modeli projektnega učenja pri študiju na daljavo- e-izobraževanje
 5. Projektno raziskovalno delo (na poti od vrtca do univerzitetnega študija)
 6. Izobraževanje in usposabljanje udeležencev - "Modern didactics PUD-BJ - A new way of pedagogy."
 7. Mladi inovatorji, na poti od vrtca do univerze
SPECIALNA SEKCIJA

Predstavljeni bodo domači in tuji uspešno izvedeni projekti v obliki medpredmetnega sodelovanja vzgojiteljev in učiteljev ter specialnih pedagogov, uporabni ob zgodnjem opismenjevanju, ob dnevih dejavnostih in interesnih dejavnostih ter podaljašanem bivanju v prvi triaadi devetletke, in sicer:

 • Uspešne tehnike zgodnjega pisanja s pomočjo novih inovativnih didaktičnih pripomočkov,
 • Uspešne tehnike zgodnjega branja v obliki medpredmetnih povezav tehnike, glasbe, likovni
 • Ustvarjalne ideje v obliki medpredmetnih povezav ob dnevih dejavnosti v 1. triadi devetletke

Udeleženci konference bodo spoznali uporabno multimedijsko didaktično gradivo ter didaktične pripomočke za ”MALA ŠOLA OPISMENJEVANJA”, prenosljivo v vzgojno-učno delo, ki je nastajalo ob večletnem razvijanju modela ”PUD-BJ” doma in v tujini, v sodelovanju s tujimi ustanovami.

URADNI JEZIKI
 • slovenščina
 • angleščina
 • zagotovljeno bo simultano prevajanje vabljenih tujih predavateljev

Organizacijski odbor

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Prof. DDr. Jožica Bezjak, President of Organising Committee
 • Prof. Dr. Martin Bilek, Vice-President of Organising Commite
 • Prof. Dr. Jože Duhovnik, Vice-President of Organising Commite
 • Prof. Dr. Peter Butala, Vice-President of Organising Commite
 • Prof. Dr. Borivoj Šuštaršič, Vice-President of Organising Commite
 • Prof. Dr. Janko Jancevski, Vice-Presidentt of organising Committe,
 • Marjan Hočevar, Prof, Secretary of Organising Committee
 • Prof. Ph.D. Jan Janovec, University of Ustin nad Laben
 • Ph.D. Uroš Zavodnik, Uni-Klu, BSc. Electr.
 • Anton Kovačec, Prof.
 • Ivo Kurnjek, Prof.
 • Gizela Škoda, Prof.
 • Ema Hribovšek,Prof
 • Saša Veler, Prof
 • Jožica Drobnič, Prof.
 • Jana Kuhar, Prof.
 • Nisa Jevšjak-Novak,Pre-School.Prof.
 • Renato Vouk, BSc. Mech. Eng.
 • Branko Polanec, BSc. Mech. Eng.
 • Edvard Trdan, BSc. Electr.
 • Branko Jerič, BSc. Electr.
 • Karmen Krabonja, Prof,
 • Aljana Cvetko, Student.
 • Aleksander Gnjidič, technical co-worker
 • Ciril Zidanšek, technical co-worker
 • Alenka Godec,LLb, technical co-worker
 • Darja Kovačevič, technical co-worker

ZNANSTVENI SVET

 • Prof. DDr. Jožica Bezjak, President of Scientific Council, Slovenia
 • Prof.dr. Malgosia Nodzynska, Academy Pedagogically on Krakow, Poland
 • Prof. Dr. Jože Duhovnik, Faculty for Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr. Peter Butala, Faculty for Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr. Federico Flueckiger, University of Applied Science of Southern Switzerland, Swiss
 • Prof. Dr. Heinz M. Kath, University of Hamburg, Germany
 • Prof. Dr. Martin Bilek, University of Hradec Králové, Chech Republic
 • Prof. dr. Malgosia Nodzynska, Academy Pedagogically on Krakow, Poland
 • Prof. Dr. Janko Jancevski, Faculty of Mechanical Engeneering, Skopje, Macedonia
 • Prof. Dr. Jakob Lamut, Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr. Miran Čuk, Faculty of Education, University of Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr. Majda Kaučič-Baša, Trieste University, Italy
 • Prof. Ph.D. Vladan Papić, Prirodoslovno-matematički fakultet PMF,University of Split,Hrvatska
 • Prof. Ph.D. Jan Novotny, University of J.E. Purkyne, Czech Republic
 • Prof. Ph.D. Jaroslav Zukerstein, University of J.E. Purkyne, Czech Republic
 • Prof. Ph.D. Peter Mach, University of West Bohemia in Pilsen, Faculty Pedagogical, Czech Republic Ass.
 • Prof. Ph.D. Jarmila Honzíková, University of West Bohemia in Pilsen, Faculty Pedagogical, Czech Republic

Priprava prispevka

Povzetke se odda na: zptu.simpozij@gmail.com

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKA

Vsak prispevek je potrebno predstaviti.

Obvezna je predstavitev v obliki računalniške prezentacije in povzetek v slovenskem in angleškem jeziku.

Za tiste, ki se udeležujete in potegujete za nagrade 8. Mednarodne tehniške olimpiade, pa je dodatno možno pripraviti še posterje in razstavo.

RAČUNALNIŠKA PREZENTACIJA

Obvezna je predstavitev v obliki računalniške prezentacije (MS Powerpoint). Predstavitev udeleženci prinesete s seboj na dan konference.

POSTERJI

Velikost posterja je 0,70 m x 1,00 m (pokončna izvedba)

PRIMERI POVZETKOV

Dodatne informacije

ORGANIZATOR

Združenje pedagogov za tehnično ustvarjalnost Slovenije je organizator 26. mednarodnega posveta »Od ideje do izdelka«, ki bo med 19. 4. 2024 in 20. 4. 2024 v Portorožu, v Kongresnem centru - hoteli St. Bernardin.

KRAJ IN ČAS POSVETA

19. - 20. april 2024, Portorož, Hoteli Bernardin, Slovenija.

NAMESTITEV

Udeleženci se lahko prijavijo za Grand hotel Bernardin, Hotel Histrion, Hotel Vile Park na:
05-690 7000
05-690 7010
booking@bernardingroup.si
http://www.bernardingroup.si/

Kotizacija

Za udeležence iz osnovnih in srednjih šol znaša kotizacija:

 • do 5. februarja 2024: 237,90 EUR
 • po 5. februarju 2024: 268,40 EUR

Za udeležence s fakultet in znanstveno-raziskovalnih inštitutov pa kotizacija znaša:

 • do 5. februarja 2024: 274,50 EUR
 • po 5. februarju 2024: 305,00 EUR

V kotizacijo je vključeno: Organizacija in izvedba mednarodnega posveta z e-zbornikom prispevkov in družabna srečanja.

Plačilo se izvede na:
Združenje pedagogov za tehnično ustvarjalnost Slovenije
TRR pri Novi Ljubljanski banki št.: SI56 0205 9026 2185 752

Prijava

POMEMBNI DATUMI
 • do 30. oktobra 2023: elektronska prijave udeležencev posveta
 • do 30. januarja 2024: oddaja UREJENIH povzetkov na naslov: zptu.simpozij@gmail.com
 • 19. - 20. april 2024: 27. mednarodni strokovno znanstveni posvet Tehnična ustvarjalnost v šolskem kurikulumu v obliki projektnega učnega dela »Od ideje do izdelka«

Prijava je ODPRTA.

https://bit.ly/zptu27simp

Če povezava do prijave ne deluje, vpišite https://bit.ly/zptu27simp v brskalnik.

Arhiv zbornikov simpozijev

Zbornik 24. simpozij