ZPTU

ZPTU Slovenije

Associazione dei pedagogisti della creatività tecnica di Slovenia

Gradiva PUD BJ

PUD-BJ - Projectlearning - PIRAMIDA, ddr. Jožica Bezjak
PUD-BJ - Projectlearning - PIRAMIDA, ddr. Jožica Bezjak
Učitelj didaktik 1
Učitelj didaktik 1
Učitelj didaktik 1
Učitelj didaktik 2
Učitelj didaktik 2
Učitelj didaktik 2
Drugačna pot do znanja
drugačna pot do znanja
drugačna pot do znanja
Poje jih Blažek
poje jih blažek
poje jih blažek

Prof. Ph.D. Ph.D. Jožica Bezjak, univ.dipl.ing:
Modern didactics PUD-BJ- A new way of pedagogy...
ZPTU Slovenije, avtorica - VIDEO ZAPISI - v letih od 2008-2016

MODELI PUD BJ - patentno zaščiteni didaktični izdelki

Alphabet of model Ph. D. Ph. D. Jožica Bezjak

Kompozicija kuli

Laser

Didaktična tablica

SODOBNA PEDAGOGIKA - po modelih PUD-BJ

Modern didactics PUD-BJ- A new way of pedagogy

LITTLE SCHOOL OF LITERACY of model Ph.D. Ph. D. Jožica Bezjak

PROJECT WORK PUD-BJ (izdelovanje harmonike)

ČEBELARSTVO po modelu PUD-BJ

SODOBNA DIDAKTIKA - NA POTI OD VRTCA DO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA

PUD-BJ STROKOVNA EKSKURZIJA München 2

PUD-BJ STROKOVNA EKSKURZIJA München 3

PROJECT WORK - PUD-BJ - DEUTSCHES MUSEUM

15 LET DELA ZPTU SLOVENIJE, PRIREDITVE september, november 2016

avtor: prof. Peter Recko, avtorica Prof. Ph.D. Ph.D. Jožica Bezjak:

ZPTU SLOVENIJE (Svečana prireditev ob 15-letnem delovanju ZPTU Slovenije, september 2016)

Ambasadorji Belega galeba v okviru programa Medkulturni dialog ZPTU

BELI GALEB (v okviru Medkulturnega dialoga - Ambasadorji Belega galeba)

Slike PUD-BJ

 • .ddr. Jožica Bezjak, dr. Peter Bossman, dr. Ludvik Toplak Zlata plaketa za medkulturnost županu dr. Petru Bossmanu GH Bernardin, 2016
 • 1 ddr. Jožica Bezjak, dr. Mirko Slosar, dr. Peter Bossman, dr. peter Butala, Podelitev nagrad 15 let ZPTU Slovenije, GH Bernardin, sept 2016
 • 2. ddr. Jožica Bezjak , dr. Peter Bossman, dr. Peter Butala15 let dela ZPTU Slovenije, GH Bernardin, 2016
 • 3. ddr. Jožica Bezjak,dr. Peter Bossman, dr. Jakob Lamut, dr. Miran Čuk, Svečana prireditev ZPTU Slovenije, GH Bernardin, 2016
 • 4.ddr. Jožica Bezjak, dr. peter Bossman, dr. Ludvik Toplak Posebna nagrada županu dr. Petru Bossmanu za medkulturnost , GH Bernardin, 2016
 • 5. ddr. Jožica Bezjak, dr. Peter Bosman, prof. Vesna Tomc-Lamut, prof.edvard Trdan, Medkulturni diaog, ambasadorji Belega galeba, november 2016
 • Alberto Manzin, občina Piran, ddr. Jožica Bezjak, dr. Peter Butala, dr. Jarmila Honzikova.., GH Bernardin
 • AVTORIZACIJA1
 • AVTORIZACIJA2
 • CD-PUD-BJ
 • dddr. Adolf Melezinek, Alberto Manzin, ddr. Jožica Bezjak, dr. Martin Bilek, GH Bernardin, ZPTU Slovenije
 • ddr. Bezjak Jožica, dr. Jože Duhovnik, dr. Jakob Lamut, dr. Peter Butala, dr. Bilek, dddr. Adolf Melezinek PUD-BJ, GH Bernardin
 • ddr. Bezjak, dr. Miran Čuk , Prof. Marko Kovačič, dr. Milan Zver.. najvišja nagrada dr. Mirko Slosar, na področju viskokega šolstva, dvorana Union
 • ddr. Bezjak, od ideje do izdelka PUD BJ, 4RP, Univerza na Primorskem
 • ddr. Jožica Bezjak ZPTU SLOvenije, Kvartet 7 plus, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, Od ideje do izdelka, 4rp, UP
 • ddr. Jožica Bezjak, 4RP, UP, od ideje do izdelka, PUD-BJ
 • ddr. Jožica Bezjak, 4RP,UP, od ideje do izdelka
 • ddr. Jožica Bezjak, dddr. Adolf Melezinek, dr. Pfeifer, ZPTU Slovenije, Portorož
 • ddr. Jožica Bezjak, dddr. Adolf Melezinek, IGIP, GH Bernardin,
 • ddr. Jožica Bezjak, dddr. Adolf Melezinek, Meira Hot, dr. Petr Mach, prof. jasmin konaković, ZPTU Slovenije, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, diplomanti male šole opoismenjevanja, Sedem slončkov, ZPTU Slovenije
 • ddr. Jožica Bezjak, diplomanti Sedem slončkov, ZPTU Slovenije.png
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Borivoj Šuštaršič, dr. Martin Bilek..dr. jasmin Konakovič.., ZPTU Slovenije, Med. simpozij, GH Bernardin
 • ddr. jožica Bezjak, dr. breda Oblak, Sokratovo odličje, Slovenija
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Janko Janačevski, dddr. Adolf Melezinek, ZPTU Slovenije, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Janko Jančevski, dddr. Adolf Melezinek, dr. Martin Bilek, dr. Jarmila Hovzikova..ZPTU Slovenije, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Jože Duhovnik, Branko Polanec, prof, prof. Jasmin Konakovič, Mednarodna razstava PUD-BJ, ZPTU Slovenije
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Jože Duhovnik, ddr. Barica Požarnik-Marentič, občina Piran, ZPTU Slovenije
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Jože Duhovnik, občina Piran, ZPTU Slovenije
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Jože Duhovnik, prof. Zlatica Zupančič, ZPTU Slovenije, GH Bernardin, Portorož
 • ddr. jožica Bezjak, dr. Martin Bilek, dddr. Adolf Melezinek, dr. Jarmila Honzikova, prof. jasmin Konakovič, Mednarodni simpozij PUD-Bj, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Martin Bilek, dr. janko Jnačevski, PUD-BJ-ure skozi čas, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Martin Bilek, dr. Mirko Slosar, dr. Peter Butala, ZPTU Slovenije, Portorož
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Mirko Slosar, dr. jarmila Honzikova, dr. Martin Bilek, dr. Marjana Plukavec, ZPTU Slovenije, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Mirko Slosar, dr. Peter Bossman, dr. Peter Butala, Podelitev nagrad 15 let ZPTU Slovenije, GH Bernardin, sept 2016
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Nalgozatka, dddr. Adolf Melezinek, Ivo Kurnjek, Vesna Tomc Lamut, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Peter Bosman, prof. Vesna Tomc-Lamut, prof. Edvard Trdan, Prof. Silvija Foršek, Medkulturni diaog, ambasadorji Belega galeba, november 2016
 • ddr. jožica Bezjak, dr. Peter Butala, dr. Borivoj Šuštaršič, dr. Martin bilek, dddr. Adolf Melezinek, ZPRU Slovenije, Mednarodni simpozij, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Peter Butala, dr. borivoj Šuštaršič, dr. Martin Bilek, ZPTU Slovenije, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. peter Butala, dr. Jarmila Honzikova, dr. Martin Bilek, dr. Mirko Slosar, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Peter Butala, dr. Jarmila Honzikova, dr. Mirko Slosar, ZPTU Slovenije, mednarodni simpozij, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Peter Butala, dr. Jarmila Honzikova, dr. Peter Bilek, dr. jarmila Honzikova, ZPTU Slovenije, GH Bernardin,
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Peter Butala, dr. Mirko Slosar, dr. jarmila Honzikova, ZPTU Slovenije, GH Bernardin, Portorož
 • ddr. Jožica Bezjak, dr. Peter Butala, Mednarodni simpozij, ZPTU Slovenije, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, IŠ, UP, mentorica PUD-BJ, Portorož, Dijaški dom
 • ddr. Jožica Bezjak, Jaka Rožac, Mednarodna teh olimpiada
 • ddr. Jožica Bezjak, Kongresni center Bernardin, mednarodni simpozij, ZPTU Slovenije
 • ddr. Jožica Bezjak, Mednarodni simpozij PUD-BJ, GH Bernardin,
 • ddr. Jožica Bezjak, Mednarodni simpozij, PUD-Bj, GH Portorož
 • ddr. Jožica Bezjak, mentorica , PUD-BJ, 4RP, IŠ, UP
 • ddr. Jožica Bezjak, mentorica , PUD-BJ, UL, PEF
 • ddr. Jožica Bezjak, mentorica 4. RP, UP, , 1. mesto med. tehniška olimpiada, Pilsen
 • ddr. Jožica Bezjak, mentorica 4RP, IŠ, UP, PUD-BJ
 • ddr. Jožica Bezjak, mentorica od ideje do izdelka, PUD-BJ, 4RP, UP, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, mentorica PUD-BJ, 1. mesto na Med. teh. olimpiadi, Vesna Oder , Pilsen
 • ddr. Jožica Bezjak, mentorica PUD-BJ, IŠ, UP, 1. mesto
 • ddr. Jožica Bezjak, mentorica PUD-BJ, IŠ,
 • ddr. Jožica Bezjak, mentorica PUD-Bj, študenti 4RP, UP
 • ddr. Jožica Bezjak, mentorica, 4RP, UP, 1. mesto na Mednarodni tehniški olimpiadi
 • ddr. jožica Bezjak, model projektne ekskurzije, ZPTU SlovenijePortorož,
 • ddr. Jožica Bezjak, nova pot v Sodobni pedagogiki, PUD-BJ, piramida
 • ddr. Jožica Bezjak, Pika Nogavička, Medkulturni dialog, občina Piran
 • ddr. Jožica Bezjak, predavateljica, seminar PUD-BJ, DD Portorož
 • ddr. Jožica Bezjak, prof. Branko Polanec, mednarodna razstava, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, Projektna ekskurzija, Portorož, ZPTU Slovenije
 • ddr. Jožica Bezjak, projektno delo malo drugač, seminar, Ptuj
 • ddr. Jožica Bezjak, PUD-BJ, Egipt
 • ddr. Jožica Bezjak, PUD-BJ, GH Bernardin, ZPTU Slovenije
 • ddr. Jožica Bezjak, PUD-BJ, Univerza na Primorskem
 • ddr. Jožica Bezjak, PUD-BJ,4RP, UP, Tehnična kulturna dediščina
 • ddr. Jožica Bezjak, seminar PUD-Bj, od ideje do izdelka, DD Portorož
 • ddr. Jožica Bezjak, tehniška kulturna dediščina, 4RP, UP
 • ddr. Jožica Bezjak, Vesna Lamut-Tomc.., Medkulturni dialog , občina Piran
 • ddr. Jožica Bezjak, ZPTU Slovenije, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, ZPTU Slovenije, kulturna skupina Halgato
 • ddr. Jožica Bezjak, ZPTU Slovenije, Mednarodni simpozij PUD-BJ, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, ZPTU Slovenije, Mednarodni simpozij, GH Bernardin
 • ddr. Jožica Bezjak, ZPTU Slovenije, PUD-BJ, GH Bernardin
 • ddr. jožica Bezjak, študenti 4RP, UP, 1. mesto Mednarodna teh. olimpiada
 • ddr. Jožica Bezjak, študenti 4RP, UP, tehniška kulturna dediščina
 • ddr. Jožica Bezjak,dr. Jarmila Honzikova, dddr. Adolf Melezinek, dr. Martin Bilek, Pika Nogavička, GH Bernardin
 • Diapozitiv1
 • Diapozitiv2
 • Diapozitiv3
 • dr. Jože Duhovnik, ddr. Jožica Bezjak, ZPTU Slovenije, mednarodna razstava, GH Bernardin,
 • dr. Ludvik Toplak, ddr. Jožica Bezjak, 15 let ZPTU Slovenije, GH Bernardin
 • dr. Miran Čuk, ddr. Jožica Bezjak , dr. Peter Bossman, dr. Peter Butala,15 let dela ZPTU Slovenije, GH Bernardin, 2016
 • dr. Miran Čuk, ddr. Jožica Bezjak,dr. Peter Bossman, dr. Jakob Lamut, dr. Miran Čuk, Svečana prireditev ZPTU Slovenije, GH Bernardin, 2016
 • dr. Peter Bossman , ddr. Jožica Bezjak, prof. Edvard Trdan , Luka Anže, prejemniki najvišjih nagrad- 15 let ZPTU Slovenije, GH Bernardin
 • dr. Peter Bossman, ddr. Jožica Bezjak, 15 let ZPTU Slovenije, GH Bernardin
 • dr. Peter Bossman, ddr. Jožica Bezjak, Ambasadorji Beli galeb, občina Piran, 2016
 • dr. Peter Bossman, dr. Peter Butala, ddr. Jožica Bezjak, Elido Bandelj, Zptu Slovenije-15et dela, ddr. Jožica Bezjak
 • dr. Peter Bossman, drr. Jožica Bezjak, Anže Muršak, Medkulturni dialog, občina Piran
 • dr. Peter Bossman, Medkulturni dialog, ZPTU. Slovenije
 • dr. Peter Bossman, prejemnik Zlate plakete za medkulturnost, 15 let ZPTU Slovenije, ddr. Jožica Bezjak, dr. ludvik Toplak
 • dr. Peter Bossman, prof. Elido Bandelj, ddr. Jožica Bezjak, podelitev nagrad, ZPTU SLovenije, GH Bernardin
 • dr. Peter Bossman, župan občine Piran, prof.ddr. Bezjak Jožica, prof. Edvard trdan.. Medkulturni dialog, ambasadorji Beli galeb
 • dr. Peter Bossman, župan občine Piran, slavnostni govornik , 15 let ZPTU Slovenije
 • dr. Peter Bossman,župan občine Piran, ddr. Jožica Bezjak, prof. Jarko Medl, podelitev nagrad 15 let ZPTU Slovenije, GH Bernardin
 • dr. Petr Mach, ddr. Jožica Bezjak, mentorica Od ideje do izdelka, 1. mesto Jaka Rožac -mednarodna tehniška olimpiada
 • dr. Slosar, dr. Terbuc, dr. Butala, ddr. Jožica Bezjak, 1. mesto PUD-BJ, GH Bernardin
 • Luka, Anže, ddr. Jožica Bezjak, prof. Elido Bandelj, nagrade 15 let ZPTU Slovenije
 • Medkulturni dialog, ddr. Jožica Bezjak, Piran
 • Medkulturni dialog, dr. peter Bossman, ddr. Jožica Bezjak, prof. Vesna Tomc Lamut.., občina Piran
 • Meira Hot,občina Piran, Mednarodni simpozij PUD-BJ, ddr. Jožica Bezjak ZPTU Slovenije
 • prof.ddr. Jožica Bezjak, predsednica ZPTU Slovenije, Portorož
 • ZPTU Slovenije, ddr. Jožica Bezjak, GH Bernardin, Model PUD-BJ, Od ideje do izdelka, izdelava orgel,
 • ZPTU Slovenije, ddr. Jožica Bezjak..., Kvartet 7 plus