ZPTU

ZPTU Slovenije

Associazione dei pedagogisti della creatività tecnica di Slovenia

25. MEDNARODNA KONFERENCA PROJEKTNO DELO PO MODELIH PUD BJ "OD IDEJE DO IZDELKA" IN "OD IDEJE DO PROJEKTA"

Datum: petek, 29. oktober in sobota, 30. oktober 2022

Kraj: kongresni center Bernardin Portorož, Slovenija

Posvet je namenjen vzgojiteljicam, učiteljem, socialnim in specialnim pedagogom, defektologom ter delovnim terapevtom, na poti od vrtca, osnovne šole do srednjega šolstva ter fakultetnega izobraževanja, in vsem drugim, ki se ukvarjajo z vsebinami iz naslova konference.

Za izvirnost na posvetu bo poskrbela skupina mladih raziskovalcev z inovativnimi izdelki na razstavah na temo Projektno učno delo - PUD »Od ideje do izdelka" na poti od vrtca do univerzitetnega tehniškega študija. Nagrajenci v posameznih sekcijah se bodo udeležili mednarodne olimpiade.

Sekcije:

 • I. Projektno delo otrok v predšolskem obdobju
 • II. Medpredmetno povezovanje v obliki projektnega učnega dela po modelu PUD-BJ
 • »Od ideje do izdelka« v šolskih kurikulumih osnovnega šolstva
 • III. Medpredmetno povezovanje v obliki projektnega učnega dela po modelu PUD-BJ
 • »Od ideje do izdelka« v šolskih kurikulumih srednjega šolstva
 • IV. Mladi inovatorji, na poti od vrtca do univerze
 • V. Medkulturni dialog v obliki projektnega dela (slovenski kozolec, ljudska glasbila...)
 • VI. Izobraževanje in usposabljanje udeležencev - "Modern didactics PUD-BJ - A new way of pedagogy."
 • ostale sekcije (I.-V.) v tujini, Praga, Salzburg, Krakov, New york

Predstavljeni bodo domači in tuji uspešno izvedeni projekti v obliki medpredmetnega sodelovanja vzgojiteljev in učiteljev ter specialnih pedagogov, uporabni ob zgodnjem opismenjevanju, ob dnevih dejavnostih in interesnih dejavnostih ter podaljšanem bivanju v prvi triadi devetletke.

Udeleženci konference bodo lahko spoznali uporabna multimedijska didaktična gradiva ter didaktične pripomočke za ”MALA ŠOLA OPISMENJEVANJA”, prenosljivo v vzgojno-učno delo, ki je nastajalo ob večletnem sodelovanju s tujimi ustanovami.

Organizator

Organizator mednarodnega posveta je:

Združenje pedagogov za tehnično ustvarjalnost Slovenije
zptu.slovenije@gmail.com
http://www.zptu.si/

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Prof. Ph.D.Ph.D. Jožica Bezjak, President of Organising Committee
 • Prof. Dr. Majda Kaučič-Baša, Vice Presidentt of Organising Committe
 • Prof. Dr. Jože Duhovnik, Vice-President of Organising Committe
 • Prof. Dr. Martin Bilek, University of Hradec Králové, Chech Republic
 • Prof. Dr. Peter Butala, Vice-President of Organising Committe
 • Prof. Dr. Janko Jancevski, Vice-Presidentt of organising Committe,
 • Marjan Hočevar, Prof, Secretary of Organising Committee
 • Prof. Jasmin Konaković, Technik, UNI-Sarajevo
 • Prof. Ph.D. Jan Janovec, University of Ustin nad Laben
 • Ph.D. Uroš Zavodnik, Univerity of -Klagenfurt,
 • Karmen Krabonja, Prof.
 • Anton Kovačec, Prof.
 • Ivo Kurnjek, Prof.
 • Gizela Škoda, Prof.
 • Ema Hribovšek,Prof.
 • Jožica Drobnič, Prof.
 • Jana Kuhar, Prof.
 • Nisa Jevšjak-Novak,Pre-School.Prof.
 • Renato Vouk, BSc. Mech. Eng.
 • Janez Gašpir, BSc.
 • Edvard Trdan, BSc. Electr.
 • Branko Jerič, BSc. Electr.
 • Aljana Cvetko, technical co-worker
 • Aleksander Gnjidič, technical co-worker
 • Ciril Zidanšek, technical co-worker
 • Alenka Godec,LLb, technical co-worker
 • Darja Kovačevič, technical co-worker

ZNANSTVENI SVET

 • President of Scientific Council - Prof. DDr. Jožica Bezjak, Slovenia
 • Prof. Ph.D. Jan Janovec, University of Ustin nad Laben
 • Ph.D. Uroš Zavodnik, University of Klagenfurt, Austria
 • Prof. Dr. Jože Duhovnik, Faculty for Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr. Martin Bilek, University of Hradec Králové, Chech Republic
 • Prof. Dr. Peter Butala, Faculty for Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr. Heinz M. Kath, University of Hamburg, Germany
 • Prof.dr. Malgosia Nodzynska, Academy Pedagogically on Krakow, Poland
 • Prof. Dr. Federico Flueckiger, University of Applied Science of Southern Switzerland, Swiss
 • Prof. Dr. Janko Jancevski, Faculty of Mechanical Engeneering, Skopje, Macedonia
 • Prof. Dr. Jakob Lamut, Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr. Borivoj Šuštaršič, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr. Stanislav Pehan, Faculty for Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
 • Prof. Ph.D. Vladan Papić, Prirodoslovno-matematički fakultet PMF,University of Split,
 • Prof. Dr. Miran Čuk, Faculty of Education, University of Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr. Majda Kaučič-Baša, Trieste University, Italy
 • Prof. Ph.D. Jan Novotny, University of J.E. Purkyne, Czech Republic
 • Prof. Ph.D. Jaroslav Zukerstein, University of J.E. Purkyne, Czech Republic
 • Prof. Ph.D. Peter Mach, University of West Bohemia in Pilsen, Faculty Pedagogical, Czech Republic
 • Prof. Ph.D. Jarmila Honzíková, University of West Bohemia in Pilsen, Faculty Pedagogical, Czech Republic

Oddaja povzetka

Povzetke se odda na: zptu.projectwork@gmail.com

Pomembni datumi

Elektronska prijava: do 20. septembra 2022

Oddaja povzetka: do 30. septembra 2022

Plačilo kotizacije: do 25. septembra 2022

Kotizacija

Za udeležence iz osnovnih in srednjih šol znaša kotizacija:

 • do do 25. septembra 2022: 237,90 EUR (195 EUR + 22% DDV)
 • po do 25. septembru 2022: 268,40 EUR (220 EUR + 22% DDV)

Za udeležence s fakultet in znanstveno-raziskovalnih inštitutov pa kotizacija znaša:

 • do do 25. septembra 2022: 274,50 EUR (225 EUR + 22% DDV)
 • po do 25. septembru 2022: 305,00 EUR (250 EUR + 22% DDV)

V kotizacijo je vključeno: Organizacija in izvedba mednarodnega posveta z e-gradivom in družabna srečanja.

Plačilo se izvede na:
Združenje pedagogov za tehnično ustvarjalnost Slovenije
TRR pri Novi Ljubljanski banki št.: SI56 0205 9026 2185 752

Prijava

Prijava je ODPRTA.

https://bit.ly/zptu25pw

Če povezava do prijave ne deluje, vpišite https://bit.ly/zptu25pw v brskalnik.